Vi använder cookies för att förbättra användbarheten på vår webbplats och göra våra online-tjänster mer relevanta för dig. Genom att fortsätta surfa på vår webbplats godkänner du vårt användande av cookies.
 • Effektiv ventilation

  OCO Nordic är Sveriges främsta bolag inom torrisblästring, en effektiv rengöring med optimalt resultat. Vi rengör ventilationssystem och klimatsystem snabbt och skonsamt. Med OCO metoden™ håller vi rent till dig!
 • NCSH & Aktuell Hållbarhet

  Innovativ miljöteknik med hållbar affärsutveckling.
 • Effektiv ventilation

 • NCSH & Aktuell Hållbarhet

  Innovativ miljöteknik med hållbar affärsutveckling.

Slipp smutsiga system

 Energismart med rena ventilationssystem

– Låt oss göra jobbet!

Föroreningar och smutspartiklar finns överallt i vår omgivning. För att göra miljön mer hälsosam att vistas i används olika typer av filter, men med tiden smutsas dessa ner. Nedsmutsningar påverkar systemens funktion eller förstör dem helt, vilket ger negativa följder - både ekonomiskt och miljömässigt. Behovet av en effektiv rengöringsmetod är stor. Vi på OCO Nordic har lösningen.


- Är läget akut?

Vi är flexibla och kan rycka ut med kort varsel.

 

 

Nordic Property Expo 2018

Vi ses väl på Nordic Property Expo 2018! Kom till oss i monter B02:61

Här kan du träffa oss och se fördelarna med OCO metoden™. 

LTH

Forskningsprojekt Energimyndigheten genom LTH. ----> Nu är slutrapporten ute!!

 

Ett väl fungerande inneklimatsystem är grundläggande för en god innemiljö och låg energianvändning. Dock är rengöringen ofta eftersatt vilket försämrar både funktion och energieffektivitet. En nyutvecklad metod (OCO metoden) gör att rengöringen kan optimeras och påtagligt minska energianvändningen och effekttopparna i byggnader. Projektet ska ta fram kunskap om när rengöringen behövs, utveckla en modell som bedömer hur effektiv rengöringen är och ta fram en process för implementering. Målet är ökad energieffektivitet, hållbarhet och funktion. 

Ytrengöring som gör skillnad

Vi rengör klimatsystem i industrilokaler, kontor, handel, sjukhus, skolor och logistik lokaler, ventilationssystemens aggregat och elektrisk utrustning
 
 
Klimataggregat/Ventilationssystem

Trots användning av luftfilter uppstår isolerande ytbeläggningar på värmeväxlare och batterier. Beläggningen minskar möjligheten för energiutbyte vilket ökar behovet av tillförd energi, som i sin tur leder till ökade driftkostnader. 

 

 
 
El/Elektronik

Utrustning med elektronik och elektromekanik måste ofta kylas för att få önskad arbetstemperatur. Kylningen sker med luft, som innehåller smutspartiklar. Dessa skapar ett isolerande skikt vilket gör att den kylande effekten försämras och risken för fel ökar. 

OCO metoden™

En miljövänlig och energieffektiv metod

OCO metoden™ är en ytrengöringsmetod som är utvecklad av oss för klimatsystem, elektronik och andra ömtåliga komponenter. Metoden är helt fri från användning av vatten och kemikalier. Rengöringseffekten påverkar systemens funktionalitet och energiförbrukning direkt – och ger ett optimalt resultat. 

 

Så fungerar det:

I OCO metoden™ används torris (frusen CO₂) som rengöringsmedel. När torrisen möter den nedsmutsade ytan sker en plötslig temperaturskillnad (till -79˚C). Torrisen förångas och expanderar kraftigt vid övergången till gas, vilket gör att smutsen lossnar och pulveriseras direkt. Behandlingen ger en ren och torr yta, som inte kräver någon vidare rengöring eller torktid.

Till skillnad från annan blästring ger metoden inte någon påverkan på det underliggande materialet. Det enda som återstår efteråt är den borttagna smutsen som ska samlas upp.

 

Läs mer

Fördelar:

 • Sänker energiförbrukningen och sparar pengar
 • Effektiv och miljövänlig rengöring utan vatten eller kemikalier
 • Skonsam rengöring som inte påverkar det underliggande materialet
 • Effektiv insamling av frigjord smuts
 • Tid- och kostnadseffektiv metod
 • Minskat slitage
 • Mindre buller

Company of the year 2018 - OCO Nordic!

Aktuell Hållbarhet och NCSH

Priset Årets företag inom hållbar sjukvård gick till företaget OCO Nordic med motiveringen ”Rengöring med torris leder till bättre inomhusklimat, mindre smittspridning och stora energibesparingar”. 

Aktuell Hållbarhet o NCSH

OCO Nordic AB

Nu medlem i SGBC

 

 

 

 

Sweden Green Building Council, SGBC,  är Sveriges ledande organisation för hållbart samhällsbyggande. Som medlem är OCO Nordic samt andra företag & organisationer arbetande med hållbart samhällsbyggande. Tillsammans utvecklar och påverkar vi bebyggelsen så att den blir mer hållbar. Vi skapar bättre byggnader och platser som ger människor sunda miljöer att leva, arbeta och leka i.

Våra tjänster

Vi arbetar efter en trestegmodell
Inspektion

Vid inspektion går vi igenom de system som ska rengöras med kunden. Vi gör en behovsbedömning och planerar för hur rengöringen ska utföras. 

 

Rengöring

Rengöringen utförs alltid av ett team av minst två personer, som samarbetar för att effektivisera och tidsoptimera arbetet på ett säkert sätt.  

 

Återkoppling

Återkopplingen gör vi tillsamman med representant för kunden. Syftet är att se till att arbetet har utförts korrekt och nått upp till kundens förväntningar. 

Vill du bli uppringd av oss?

Fyll i ditt nummer nedan så ringer vi upp dig.
 

Våra produkter

OCO Nordic är återförsäljare av Cold Jet® och deras produkter inom torrisblästring. Cold Jet® är en ohotad marknadsledare inom torrisblästring för professionellt bruk. Genom forskning och innovation har de gjort det möjligt att effektivt och skonsamt rengöra objekt inom ett stort antal områden.

Därför kan vi försäkra våra kunder att vi använder de mest lämpade produkterna vid våra rengöringsuppdrag, samtidigt som vi kan erbjuda Cold Jets® produkter när dessa med fördel integreras i kundens egen verksamhet.