Vi använder cookies för att förbättra användbarheten på vår webbplats och göra våra online-tjänster mer relevanta för dig. Genom att fortsätta surfa på vår webbplats godkänner du vårt användande av cookies.

OCO metoden™

En miljövänlig och energieffektiv metod

OCO metoden™ är en ytrengöringsmetod som är utvecklad för ventilationssystem, klimatsystem, elektronik och andra ömtåliga komponenter. Metoden är helt fri från användning av vatten eller kemikalier. Rengöringseffekten påverkar systemens funktionalitet och energiförbrukning direkt – och ger ett optimalt resultat. 

 

Så fungerar det

I OCO metoden™ används torris (frusen CO₂) som ämne för rengöringen. När torrisen möter den nedsmutsade ytan sker en plötslig temperaturskillnad (från -79˚C). Torrisen förångas och expanderar snabbt och kraftigt vid övergången till gas (sublimerar) , vilket gör att smutsen lossnar och pulveriseras direkt. Behandlingen ger en ren och torr yta, som inte kräver någon vidare rengöring eller torktid.
Till skillnad från annan blästring, där det bygger på anslagskraft ger OCO metoden™ inte någon påverkan på det underliggande materialet. Det enda som återstår efteråt är det borttagna materialet som ska samlas upp.

 

Fördelar

  • Sänker energiförbrukningen och sparar pengar
  • Effektiv och miljövänlig rengöring utan vatten eller kemikalier
  • Skonsam rengöring som inte påverkar det underliggande materialet
  • Effektiv insamling av frigjord smuts
  • Tid- och kostnadseffektiv metod
  • Minskat slitage
  • Mindre buller

Torrisblästring

Tekniken för torrisblästring använder vissa teknikdelar från den traditionell blästringen, men använder framförallt förångning/sublimering istället för anslagskraft. Torrisen i form av pellets matas fram i den takt man väljer och accelereras med hjälp av tryckluft genom ett specialkonstruerat munstycke. Våra patenterade och adaptiva munstycken ger en anpassad strålform för den typ av förorening som ska avlägsnas och den typ av produkt som ska rengöras.