Vi använder cookies för att förbättra användbarheten på vår webbplats och göra våra online-tjänster mer relevanta för dig. Genom att fortsätta surfa på vår webbplats godkänner du vårt användande av cookies.

Trestegsmodellen

För bästa service och resultat

Vi arbetar efter en modell som bygger på tre efterföljande moment: 

Inspektion

Vid inspektion går vi igenom de system som ska rengöras med kunden. Vi gör en behovsbedömning och planerar för hur rengöringen ska utföras. 

Rengöring

Rengöringen utförs alltid av ett team av minst två personer, som samarbetar för att effektivisera och tidsoptimera arbetet på ett säkert sätt.  

Återkoppling

Återkopplingen gör vi tillsamman med representant för kunden. Syftet är att se till att arbetet har utförts korrekt och nått upp till kundens förväntningar. 

Innan och efter rengöring med OCO metoden™

Underhåll

Vi hjälper dig innan läget blir akut

Vi anpassar vårt arbete efter det underhållsskick systemen är i

Frekvent

Det är få verksamheter som underhåller sina system frekvent och ser till att de håller sig i det skick som krävs för att de ska kunna fungera optimalt. 

Tillståndsbaserat

Många är medvetna om att systemen är i behov av underhåll, men låter bli att göra något åt det förrän tillståndet har försämrats så pass mycket att det påverkar funktionen. 

Akut

I många fall väntar kunden med att kontakta oss tills läget är akut och systemets funktion har försämtats märkbart. Ofta kan vi återställa systemet helt, innan det är för sent.