Vi använder cookies för att förbättra användbarheten på vår webbplats och göra våra online-tjänster mer relevanta för dig. Genom att fortsätta surfa på vår webbplats godkänner du vårt användande av cookies.
 • Effektiv ventilation

  OCO Nordic är Sveriges ledande bolag inom torrisblästring, effektiv rengöring med optimalt resultat. Vi rengör ventilationssystem och klimatsystem snabbt och med kvalitet. Med OCO metoden™ håller vi rent till dig!
 • Effektiv ventilation

Slipp smutsiga system

 Energismart med rena ventilationssystem

– Låt oss göra jobbet!

Föroreningar och smutspartiklar finns överallt i vår omgivning. För att göra miljön mer hälsosam att vistas i används olika typer av filter, men med tiden smutsas dessa ner. Nedsmutsningar påverkar systemens funktion eller förstör dem helt, vilket ger negativa följder - både ekonomiskt och miljömässigt. Behovet av en effektiv rengöringsmetod är stor. Vi på OCO Nordic AB har lösningen.


- Är läget akut?

Kontakta oss! Vi är flexibla och kan rycka ut med kort varsel.

 

 

Ytrengöring som gör skillnad

Vi rengör klimatsystem i industrilokaler, kontor, handel, sjukhus, skolor och logistik lokaler, ventilationssystemens aggregat och elektrisk utrustning
 
 
Klimataggregat/Ventilationssystem

Trots användning av luftfilter uppstår isolerande ytbeläggningar på värmeväxlare och batterier. Beläggningen minskar möjligheten för energiutbyte vilket ökar behovet av tillförd energi, som i sin tur leder till ökade driftkostnader. 

 

 
 
El/Elektronik

Utrustning med elektronik och elektromekanik måste ofta kylas för att få önskad arbetstemperatur. Kylningen sker med luft, som innehåller smutspartiklar. Dessa skapar ett isolerande skikt vilket gör att den kylande effekten försämras och risken för fel ökar. 

Så ofta bör värmeväxlaren göras ren

-en artikel av Energi & Miljö Nr2 Februari 2019

Energi & Miljö har gjort en artikel angående rengöringen av värmeväxlare. Jounalisten Marie Åslund har intevjuat Akram Abdul Hamid som forskat i området. Forskningsprojektet bygger på rengöring där OCO metoden™ varit en förutsättning för projektets genomförande.

Läs mer här:

 

Forskningsresultat visar vägen

Viktiga resultat från LTH!

 

 • För att mekaniska ventilationssystem ska fungera problemfritt och dessutom så energieffektivt som möjligt krävs regelbunden rengöring från den smuts som sänker prestandan.

 • Rengöring av en nedsmutsad ventilationsanläggning ökar temperaturverkningsgraden hos värmeväxlaren med cirka 10 procent samtidigt som tryckfallet minskar med i genomsnitt 11 procent.

 • Ökad rengöringsfrekvens kan även bidra till förbättrad innemiljö, bättre hälsa, sänkt buller, energibesparing och sänkta utsläpp.

 • Förkommersiella lokaler bedöms, med rimliga antagande, att ungefär vartannat år är ett optimalt intervall mellan rengöringstillfällena medan det i bostadshus räcker med vart fjärde till sjätte år (på nordligare breddgrader bör intervallen i båda fall kortas).

 • Anläggningsägare behöver bli bättre på att dokumentera sina system, med uppgifter om när de installerats och rengjorts, samt att göra aggregaten mer tillgängliga för servicepersonal.

 

Att rengöra med kemikalier, vatten eller ånga kan medföra skador på batterierna. Vätska riskerar att vandra in i materialet och orsaka oxider och korrosion, vilket kraftigt försämrar den termiska effekten i batteriet. OCO nordics metod är en torr och optimal teknik som rengör hela lamellytan genom batteriet. 

 

 

OCO metoden™

En miljövänlig och energieffektiv metod

OCO metoden™ är en ytrengöringsmetod som är utvecklad av oss för klimatsystem, elektronik och andra ömtåliga komponenter. Metoden är helt fri från användning av vatten och kemikalier. Rengöringseffekten påverkar systemens funktionalitet och energiförbrukning direkt – och ger ett optimalt resultat. 

 

Så fungerar det:

I OCO metoden™ används torris (frusen CO₂) som rengöringsmedel. När torrisen möter den nedsmutsade ytan sker en plötslig temperaturskillnad (till -79˚C). Torrisen förångas och expanderar kraftigt vid övergången till gas, vilket gör att smutsen lossnar och pulveriseras direkt. Behandlingen ger en ren och torr yta, som inte kräver någon vidare rengöring eller torktid.

Till skillnad från annan blästring ger metoden inte någon påverkan på det underliggande materialet. Det enda som återstår efteråt är den borttagna smutsen som ska samlas upp.

 

Läs mer

Fördelar:

 • Sänker energiförbrukningen och sparar pengar
 • Effektiv och miljövänlig rengöring utan vatten eller kemikalier
 • Skonsam rengöring som inte påverkar det underliggande materialet
 • Effektiv insamling av frigjord smuts
 • Tid- och kostnadseffektiv metod
 • Minskat slitage
 • Mindre buller

Våra tjänster

Vi arbetar med en trestegmodell
Inspektion

Vid inspektion går vi igenom de system som ska rengöras med kunden. Vi gör en behovsbedömning och planerar för hur rengöringen ska utföras. 

 

Rengöring

Rengöringen utförs alltid av ett team av minst två personer, som samarbetar för att effektivisera och tidsoptimera arbetet på ett säkert sätt.  

 

Återkoppling

Återkopplingen gör vi tillsamman med representant för kunden. Syftet är att se till att arbetet har utförts korrekt och nått upp till kundens förväntningar. 

Vill du bli uppringd av oss?

Fyll i ditt nummer nedan så ringer vi upp dig.
 

Våra produkter

OCO Nordic är återförsäljare av Cold Jet® och deras produkter inom torrisblästring. Cold Jet® är en ohotad marknadsledare inom torrisblästring för professionellt bruk. Genom forskning och innovation har de gjort det möjligt att effektivt och skonsamt rengöra objekt inom ett stort antal områden.

Därför kan vi försäkra våra kunder att vi använder de mest lämpade produkterna vid våra rengöringsuppdrag, samtidigt som vi kan erbjuda Cold Jets® produkter när dessa med fördel integreras i kundens egen verksamhet.